Group 1

Teollisuudelle

Vikapalvelua, avaimet käteen toimituksia, suunnittelua, sekä kunnossapidon palveluita.

Nopeaa vikapalvelua

Hajosiko tuotannostanne kone, pysähtyikö linjastonne, hävisikö kiinteistöstänne sähköt, rikkoituiko syöttökaapelit tms.?
Sähkölaite-, -kone tai muun vian sattuessa saat meiltä nopeaa ja luotettavaa vikapalvelua aina klo 5.00-23.00 välissä.

Moottorilähdöt ja sähkökeskusten suunnittelu ja valmistus

Häiriötilanteita sietävä moottorilähtö pitää tuotannon turvallisesti käynnissä myös oikosulkutilanteissa, sillä vikatilanteesta palautuminen tapahtuu nopeasti.

Suunnittelemme ja valmistamme myös erilaisia sähkö- ja automaatiokeskuksia teollisuuden vaativiin olosuhteisiin, sisä- ja ulkokäyttöön.

Käytönjohtopalvelut S1

Saat meidän kauttamme käytönjohtoon liittyvät palvelut yhdessä sovitulla tavalla.
 • Kiinteistön valvontakierrokset
 • Huolto- ja kunnossapito-ohjelman laadinta
 • Koneiden ja laitteiden riittävän ylläpidon seuranta ja tarkastukset
 • Laite-uusintojen suunnittelu ja toteutus
 • Erilaiset rakennusaikaiset valvonnat sähkötöiden osalta

Automaatiosuunnittelu, prosessilaitteiden käyttöönotto

Automaatiolaitteiden modernisointisuunnittelu ja ohjelmointi
 • S5 / S7 ohjelmointi ja modernisointipalvelu
 • Langattomat sovellukset, etävalvomo
 • Käyttöpaneelit
 • Tiedonkeruu ja reseptijärjestelmät
 • Koneiden ohjelmamuutokset
 • Linjastojen siirrot sekä muutokset
 • Vaaka-antureiden asennukset ja kalibroinnit (autovaaka/ annosteluvaaka)
 • Vikapalvelu Siemens S5 ja S7 ja myös muut logiikat

Markus Klemola

0400 316 145

Seppo Hurtta

040 519 6038

CADS-sähkösuunnittelu

Saat meidän kauttamme kaikki teollisuuteen liittyvät sähkö- ja automaatiosuunnittelut ja kaikki tarvitsemanne sähköpiirustukset, myös kynäsuunnitelmien piirtäminen sähköiseen muotoon ja työnaikaisten kuvien ”ns. punakynäkuvien” puhtaaksipiirrot. Teemme myös yksittäisiä puhtaaksipiirtotöitä kohteisiin, joissa emme ole urakoineet
 • Keskus layout
 • Päävirtakaaviot
 • Ohjauspiirikaaviot
 • Kaapelointikaaviot
 • Sähkötasokuvat