Group 1

Erikoispalvelut

Asiakkaitamme ovat rakennusliikkeet, kiinteistöt, taloyhtiöt ja omakotitalorakentajat ympäri Suomea.
Kompensointilaitteiden myynti korjaus ja huolto

Huollamme, korjaamme, uusimme ja modernisoimme paristot merkistä riippumatta nykyisiin tarpeisiin sopiviksi.

Olemme Tampereen kondensaattori tehtaan asennuspartnereita ja kauttamme saat myös kokonaistoimituksen kompensointilaitteistolle suunnittelusta asennukseen.

Huolto pitää sisällään esimerkiksi:
 • Tarvittavat mittaukset ja niiden perustella analyysi A/Q
 • Kompensointia ohjaavan virtamuuntajan virtatiedon tarkistus
 • Termostaatin ja jäähdytyspuhaltimien testaukset
 • Suppea sähkon laadun analysointi analysaattoirilla Jos kompensoinnissa ilmenee vikaa, niin kustannusarvio tai tarjous korjauksesta, uusinnasta.
Korjauspalvelut esimerkiksi seuraaviin vikoihin:
 • Ohjaimen vaihto ja käyttöönotto
 • Portaiden sekä niiden kontaktorien vaihdot
 • Kaapin jäähdytysten parantaminen
 • Suodattimien vaihdot
 • Muut vikapalvelut
 • Pariston vaihto ja kustannusarvio siitä, kannattaako enää korjata laitteistoa vai tuleeko uusiminen jo suhteellisesti halvemmaksi
Lämpökuvaus on erinomainen tapa seurata ja ennakoida sähkönjakelun laitteiden ja komponenttien kuntoa.
Säännöllisillä lämpökuvauksilla ennakoit alkavia vikoja, pidät yllä laitteiston käytettävyyttä ja ennaltaehkaiset jopa sähkö- ja tulipaloja.
Lämpökuvaukset
 • Sähkönjakelu
 • Prosessi ja automaatiokeskukset
 • Muut sähkokeskukset ja komponetit
 • Kunnossapidon seurannan kuvaukset vaihteistot ja moottorien laakeripaat
 • Muut sähkölaitteet
Taajuusmuuntaja
Taajuusmuuttajien huolto ja elinkaarihallintapalvelu vika- ja modernisointipalvelut mallista riippumatta käyttöönotot mallista riippumatta.
Teemme teollisuuteen ja kiinteistöille taajuusmuuttajien elinkaaripalvelua, jonka tavoitteena on parantaa laitteiston käytettävyyttä ja käyttöikää.
Tilaajan laitteistosta tehdään elinkaaripalvelussa laitteiston kuntoa ja sen hetkista tilaa kuvaava raportti, seka otetaan kantaa mahdollisiin kunnossapidollisiin toimintoihin.
Palveluumme sisältyvassa käyttojen kriittisyysluokittelusta rippuen laitteistot jaetaan eri kategorioihin ja niiden perusteella tilaaja saa joko huolto/korjauskehotteen jos todetaan laitteen tarvitsevan huoltoa tia sitte todetaan laitteiston ja olosuhteiden sen ymparillä vastaavanvan alkuperaistä ja laitteiston olevan täysin toimintakyinen edelleen.
mjv service

Käytönjohtopalvelut S1

Saat meiltä Käytönjohtoon liittyvät palvelut.
 • Kiinteistön valvontakierrokset
 • Huolto- ja kunnossapito- ohjelman laadinta
 • Huolto- ja kunnossapito- ohjelman laadinta
 • Laite-uusintojen suunnittelu ja totetus
 • Erilaiset rakennusaikaiset valvonnat sähkötöiden osalta
 • Atex asennukset, EX tilat
 • Sähkönjakelun kuunnossapidon ja kunnon valvonta
 • Lämpökuvaukset ja sähkönlaadun analysointi
mjv service
Saat meiltä Käytönjohtoon liittyvät palvelut.
 • Kiinteistön valvontakierrokset
 • Huolto- ja kunnossapito- ohjelman laadinta
 • Huolto- ja kunnossapito- ohjelman laadinta
 • Laite-uusintojen suunnittelu ja totetus
 • Erilaiset rakennusaikaiset valvonnat sähkötöiden osalta
 • Atex asennukset, EX tilat
 • Sähkönjakelun kuunnossapidon ja kunnon valvonta
 • Lämpökuvaukset ja sähkönlaadun analysointi
Group 8
Teemme Siemens Pienjannitepuolen (400VAC) katkaisijoiden asennuksia, tarkastuksia ja uusintoja.
 • Huollot
 • Tarkastukset
 • Katkaisijoiden uusinnat, sekä mahdolliset kiskotusten uusinnat ja sovitukset
 • Katkaisijoiden korjaukset paikan päällä tai hallillamme
Seuraavat häiriot ovat ei- toivottuja vierailijoita sähköverkoissa, koska ne voivat aiheuttaa prosesseihin katkoksia, laitteisiin vikoja ja pahimmillaan jopa sähköpaloja
Ylijännite, jännitteen vaihtelu, harmoniset ylliaallot, maadoitusvirrat ja jännitteen epäsymmetria.
Voimme tehdä sähkönlaadun analysoinnin pistokeluontoisesti, jolloin katsotaan hetkellinen tilanne tai pidemmällä otannalla jolloin tallennetaan esimerkiksi usemman päivan data. Tällöin voidaan päästa esimerkiksi harvoin, mutta säännollisesti toistuviin verkon aiheuttamiin vikoihin kiiinni.
lämpökuvaukset
Huollammme ja korjaamme betonin puristuslujuuden mittalaitteita.
Huolto on mittalaitteille elintärkeaa niiden pitkan toimintaian takaamiseksi. Nyrkkisääntöna voidaan pitää huoltoa kahden vuoden välein. Meihin voit ottaa yhteytta rakennuslaboratorion laitteisiin liittyvissä kysymyksissänne. Kauttamme järjestyvat huollon yhteyteen myös viralliset kalibrointipalvelut.
 • Controls
 • Matest
 • Impact
 • Toni
 • FromTest
Olemme erikoistuneet vaikeisiin ja painaviin kaapelointeihin kiinteistöissa, työmailla ja muissa kohteissa.
Vedämme kaapelit, rakennamme retit ja kytkemme päät. Kaapelointiurakat ja uusinnat saatte kauttamme ammattitaidolla ja nopeasti.
Kysy lisää!
lämpökuvaukset